השגה בגין אי מענה לבקשה להחזרת תושבות, הגב' מ', ת"ז המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
השגה בגין אי מענה לבקשה להחזרת תושבות, הגב' מ', ת"ז
מסמכים אחרים | השגה | 08.01.2012
השגה בגין אי מענה לבקשה להחזרת תושבות, הגב' מ', ת"ז
השגת המוקד להגנת הפרט בגין הימנעות הוועדה הבינמשרדית מטעם משרד הפנים להשיב לבקשה להשבת מעמדה של פלסטינית שנולדה בירושלים המזרחית וחזרה לשם לאחר שחייתה בירדן נשואה לבעל מתעלל. המוקד מדגיש שעל משרד הפנים להתחשב בעניינה ההומניטארי החריג של האישה, וכי בעכבו את ההכרעה הוא מותיר אותה ללא כל מעמד. המוקד מוסיף כי שלילת מעמדה בישראל נעשתה שלא כדין, שכן האישה מעולם לא ניתקה את הקשר עם ישראל ולא קיימה את מרכז חייה במדינה אחרת. כמו כן טוען המוקד כי בהתעלמו מן הבקשה פוגע משרד הפנים בזכות האישה ובנה לחיי משפחה, באופן הנוגד את עקרון טובת הילד.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
השגת המוקד להגנת הפרט בגין הימנעות הוועדה הבינמשרדית מטעם משרד הפנים להשיב לבקשה להשבת מעמדה של פלסטינית שנולדה בירושלים המזרחית וחזרה לשם לאחר שחייתה בירדן נשואה לבעל מתעלל. המוקד מדגיש שעל משרד הפנים להתחשב בעניינה ההומניטארי החריג של האישה, וכי בעכבו את ההכרעה הוא מותיר אותה ללא כל מעמד. המוקד מוסיף כי שלילת מעמדה בישראל נעשתה שלא כדין, שכן האישה מעולם לא ניתקה את הקשר עם ישראל ולא קיימה את מרכז חייה במדינה אחרת. כמו כן טוען המוקד כי בהתעלמו מן הבקשה פוגע משרד הפנים בזכות האישה ובנה לחיי משפחה, באופן הנוגד את עקרון טובת הילד.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות