בג"ץ 5817/08 עראמין ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 5817/08 עראמין ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 10.07.2011
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת הוריה של ילדה פלסטינית להורות ליועץ המשפטי לממשלה להעמיד לדין את שוטרי מג"ב האחראים להריגתה. העתירה נדחית. בית המשפט קובע כי יש יסוד להניח כי מותה של הילדה נגרם מירי השוטרים ולא מאבן שנזרקה על ידי מתפרעים, כפי שהציעה המדינה, ומציין כי הטיפול בפרשה מראשיתה היה לקוי. עם זאת הוא קובע כי בהיעדר חקירה הולמת של האירוע, ההחלטה הסופית שלא להעמיד לדין את האחראים לירי אינה מותירה מקום להתערבותו, בעיקר עקב הקושי לקיים חקירה מחודשת כחלוף כארבע שנים מפטירת הילדה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות