הנדון: השגה בגין סירוב לבקשה לרישום ילדים לפי תקנה 12 לחוק הכניסה לישראל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: השגה בגין סירוב לבקשה לרישום ילדים לפי תקנה 12 לחוק הכניסה לישראל
מסמכים אחרים | השגה | 15.11.2012
הנדון: השגה בגין סירוב לבקשה לרישום ילדים לפי תקנה 12 לחוק הכניסה לישראל
השגת המוקד להגנת הפרט על החלטת משרד הפנים שלא לרשום כתושב קבע ילד שנולד בירושלים ומתגורר בה יחד עם סבתו, האפוטרופסית החוקית שלו. המוקד טוען כי סירוב משרד הפנים מנוגד לתקנה 12 לחוק הכניסה לישראל, וכי בהחלטתו מתעלם משרד הפנים, למעשה, מצו שיפוטי של בית הדין השרעי. לבסוף מציין המוקד כי החלטת משרד הפנים פוגעת בזכותו של הילד לחיי משפחה ובעקרון טובת הילד כפי שהיא נקבעת על ידי לשכת הרווחה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
השגת המוקד להגנת הפרט על החלטת משרד הפנים שלא לרשום כתושב קבע ילד שנולד בירושלים ומתגורר בה יחד עם סבתו, האפוטרופסית החוקית שלו. המוקד טוען כי סירוב משרד הפנים מנוגד לתקנה 12 לחוק הכניסה לישראל, וכי בהחלטתו מתעלם משרד הפנים, למעשה, מצו שיפוטי של בית הדין השרעי. לבסוף מציין המוקד כי החלטת משרד הפנים פוגעת בזכותו של הילד לחיי משפחה ובעקרון טובת הילד כפי שהיא נקבעת על ידי לשכת הרווחה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות