השגה 843/12 - אבו חרשיק ואח' נ' רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים כתב תשובה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
השגה 843/12 - אבו חרשיק ואח' נ' רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים כתב תשובה
מסמכים אחרים | אחר | 10.07.2013
השגה 843/12 - אבו חרשיק ואח' נ' רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים כתב תשובה
תשובת משרד הפנים בהשגת המוקד להגנת הפרט בעניינו של ילד שנולד בירושלים ומתגורר בה יחד עם סבתו, האפוטרופסית החוקית שלו, אך משרד הפנים מסרב לרשמו כתושב קבע. משרד הפנים טוען כי בקשת הרישום נדחתה כדין הואיל והאם מתגוררת לסירוגין בגדה ובבית אמה שבירושלים יחד עם הילד שאותו, כביכול, נטשה. לשיטת משרד הפנים, מצב דברים זה מוכיח כי צו האפוטרופסות לא נועד אלא לעקוף את הקושי שברישום הילד כתושב קבע בישראל. לפי עקרון טובת הילד עליו לשהות לצד אמו, טוען המשרד, וחולק בכך על צו האפוטרופסות שהוציא בית הדין השרעי.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת משרד הפנים בהשגת המוקד להגנת הפרט בעניינו של ילד שנולד בירושלים ומתגורר בה יחד עם סבתו, האפוטרופסית החוקית שלו, אך משרד הפנים מסרב לרשמו כתושב קבע. משרד הפנים טוען כי בקשת הרישום נדחתה כדין הואיל והאם מתגוררת לסירוגין בגדה ובבית אמה שבירושלים יחד עם הילד שאותו, כביכול, נטשה. לשיטת משרד הפנים, מצב דברים זה מוכיח כי צו האפוטרופסות לא נועד אלא לעקוף את הקושי שברישום הילד כתושב קבע בישראל. לפי עקרון טובת הילד עליו לשהות לצד אמו, טוען המשרד, וחולק בכך על צו האפוטרופסות שהוציא בית הדין השרעי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות