המוקד להגנת הפרט - השגה 843/12 - אבו חרשיק ואח' נ' רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים כתב תשובה
חזרה לעמוד הקודם
10.07.2013|מסמכים אחרים|אחר

השגה 843/12 - אבו חרשיק ואח' נ' רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים כתב תשובה

תשובת משרד הפנים בהשגת המוקד להגנת הפרט בעניינו של ילד שנולד בירושלים ומתגורר בה יחד עם סבתו, האפוטרופסית החוקית שלו, אך משרד הפנים מסרב לרשמו כתושב קבע. משרד הפנים טוען כי בקשת הרישום נדחתה כדין הואיל והאם מתגוררת לסירוגין בגדה ובבית אמה שבירושלים יחד עם הילד שאותו, כביכול, נטשה. לשיטת משרד הפנים, מצב דברים זה מוכיח כי צו האפוטרופסות לא נועד אלא לעקוף את הקושי שברישום הילד כתושב קבע בישראל. לפי עקרון טובת הילד עליו לשהות לצד אמו, טוען המשרד, וחולק בכך על צו האפוטרופסות שהוציא בית הדין השרעי.