הנדון: מניעת מעבר מהמחזיקים בהיתרי שהייה בישראל במחסום מ.פ. שועפאט - מכתבנו מיום 5.8.2012, מכתבכם מיום 10.10.2012 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: מניעת מעבר מהמחזיקים בהיתרי שהייה בישראל במחסום מ.פ. שועפאט - מכתבנו מיום 5.8.2012, מכתבכם מיום 10.10.2012
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 03.12.2012
הנדון: מניעת מעבר מהמחזיקים בהיתרי שהייה בישראל במחסום מ.פ. שועפאט - מכתבנו מיום 5.8.2012, מכתבכם מיום 10.10.2012
פנייה חוזרת של המוקד להגנת הפרט בעניין פתיחת מחסום שועפאט למעבר פלסטינים. המוקד טוען כי על הצבא להבחין בין מי שהיתר השהייה בישראל ניתן לו במסגרת הליך איחוד משפחות לבין כלל בעלי ההיתרים, שכן מי שנמצא בהליך הנזכר כבר עבר בדיקות ביטחוניות מקיפות. המוקד מדגיש כי אין לפגוע בחופש התנועה של הפלסטינים באופן כה קשה מטעמים טכניים ולוגיסטיים, וחולק על החישוב שהציג הצבא, לפיו המעבר במחסום חלופי מאריך את הדרך בכ-25 דקות בלבד. המוקד מסביר כי חישובי הצבא מוטעים וכי בפועל הדרך מתארכת ביותר משעה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פנייה חוזרת של המוקד להגנת הפרט בעניין פתיחת מחסום שועפאט למעבר פלסטינים. המוקד טוען כי על הצבא להבחין בין מי שהיתר השהייה בישראל ניתן לו במסגרת הליך איחוד משפחות לבין כלל בעלי ההיתרים, שכן מי שנמצא בהליך הנזכר כבר עבר בדיקות ביטחוניות מקיפות. המוקד מדגיש כי אין לפגוע בחופש התנועה של הפלסטינים באופן כה קשה מטעמים טכניים ולוגיסטיים, וחולק על החישוב שהציג הצבא, לפיו המעבר במחסום חלופי מאריך את הדרך בכ-25 דקות בלבד. המוקד מסביר כי חישובי הצבא מוטעים וכי בפועל הדרך מתארכת ביותר משעה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות