פניית המוקד להגנת הפרט לצבא בעניין מניעת מעבר של פלסטינים במחסום מחנה הפליטים שועפאט המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
פניית המוקד להגנת הפרט לצבא בעניין מניעת מעבר של פלסטינים במחסום מחנה הפליטים שועפאט
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 05.08.2012
פניית המוקד להגנת הפרט לצבא בעניין מניעת מעבר של פלסטינים במחסום מחנה הפליטים שועפאט
בקשת המוקד להגנת הפרט מהצבא להפסיק למנוע מפלסטינים המחזיקים בהיתר שהייה בישראל – רבים  מהם מתוקף הליך איחוד משפחות עם תושב ישראל –  לעבור דרך מחסום מחנה הפליטים שועפאט. המוקד מציין כי הצבא מונע באופן עקבי מפלסטינים החיים בקרבת המחסום, בשכונות הנמצאות בגבולותיה המוניציפאליים של ירושלים אך ממוקמות מזרחית לחומת ההפרדה, לעבור במחסום, על אף שהם מחזיקים בהיתר שהייה בישראל. המוקד טוען כי היתר השהייה אמור להקנות לבעליו אפשרות מינימאלית לקיים חיי משפחה בישראל עם בן זוגו הישראלי, ומדגיש כי אפשרות אמיתית לקיומו של תא משפחתי בישראל חייבת לכלול זכות לחופש תנועה מלא למי שמחזיק בהיתר ולבני משפחתו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט מהצבא להפסיק למנוע מפלסטינים המחזיקים בהיתר שהייה בישראל – רבים  מהם מתוקף הליך איחוד משפחות עם תושב ישראל –  לעבור דרך מחסום מחנה הפליטים שועפאט. המוקד מציין כי הצבא מונע באופן עקבי מפלסטינים החיים בקרבת המחסום, בשכונות הנמצאות בגבולותיה המוניציפאליים של ירושלים אך ממוקמות מזרחית לחומת ההפרדה, לעבור במחסום, על אף שהם מחזיקים בהיתר שהייה בישראל. המוקד טוען כי היתר השהייה אמור להקנות לבעליו אפשרות מינימאלית לקיים חיי משפחה בישראל עם בן זוגו הישראלי, ומדגיש כי אפשרות אמיתית לקיומו של תא משפחתי בישראל חייבת לכלול זכות לחופש תנועה מלא למי שמחזיק בהיתר ולבני משפחתו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות