הנדון: מניעת מעבר ממחזיקי היתרי שהייה בישראל במחסום מ.פ. שועפאט - פנייתך מתאריך 5.8.2012 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: מניעת מעבר ממחזיקי היתרי שהייה בישראל במחסום מ.פ. שועפאט - פנייתך מתאריך 5.8.2012
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 10.10.2012
הנדון: מניעת מעבר ממחזיקי היתרי שהייה בישראל במחסום מ.פ. שועפאט - פנייתך מתאריך 5.8.2012
תגובת הצבא לפניית המוקד להגנת הפרט. הצבא קובע כי אין סיבה להתיר כניסה דרך מעבר שועפאט לפלסטינים המחזיקים בהיתר שהייה בישראל מכוח הליך איחוד משפחות ומתגוררים בירושלים ממזרח לחומת ההפרדה, שכן המחסום אינו מותאם לבדיקות הביטחוניות הנדרשות באשר לתושבים הרשומים במרשם האוכלוסין הפלסטיני. לדברי הצבא, הבודקים במחסום אינם יכולים לאמת טענות המבקשים לעבור בו בכל הנוגע למקום מגוריהם. למעט תושבי ענאתא, שאושר להם, לפנים משורת הדין, לעבור דרך המחסום בשל קרבתם אליו, על שאר התושבים לעבור אפוא דרך ה"מעברים" המיועדים לכך, הנמצאים במרחק של כ-25 דקות נסיעה מהמחסום.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת הצבא לפניית המוקד להגנת הפרט. הצבא קובע כי אין סיבה להתיר כניסה דרך מעבר שועפאט לפלסטינים המחזיקים בהיתר שהייה בישראל מכוח הליך איחוד משפחות ומתגוררים בירושלים ממזרח לחומת ההפרדה, שכן המחסום אינו מותאם לבדיקות הביטחוניות הנדרשות באשר לתושבים הרשומים במרשם האוכלוסין הפלסטיני. לדברי הצבא, הבודקים במחסום אינם יכולים לאמת טענות המבקשים לעבור בו בכל הנוגע למקום מגוריהם. למעט תושבי ענאתא, שאושר להם, לפנים משורת הדין, לעבור דרך המחסום בשל קרבתם אליו, על שאר התושבים לעבור אפוא דרך ה"מעברים" המיועדים לכך, הנמצאים במרחק של כ-25 דקות נסיעה מהמחסום.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות