בג"ץ 2129/14 - זאהידה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2129/14 - זאהידה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 20.03.2014
בג"ץ 2129/14 - זאהידה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להתיר כניסה לישראל דרך מעבר שועפאט לפלסטינים המחזיקים בהיתר שהייה בישראל מכוח הליך איחוד משפחות ומתגוררים בירושלים ממזרח לחומת ההפרדה. המוקד טען כי ההחלטה שלא לאפשר את המעבר אינה סבירה ואינה מידתית, וגורמת טרחה מיותרת למי שמחזיקים בהיתרי שהייה בישראל. המוקד מדגיש כי ההסדר שהציע הצבא – "מיפוי" תושבי האיזור ומתן היתרי מעבר במחסום על פי רשימות שינהל ועד מחנה הפליטים שועפאט – מיותר, מסורבל ובלתי ראוי.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להתיר כניסה לישראל דרך מעבר שועפאט לפלסטינים המחזיקים בהיתר שהייה בישראל מכוח הליך איחוד משפחות ומתגוררים בירושלים ממזרח לחומת ההפרדה. המוקד טען כי ההחלטה שלא לאפשר את המעבר אינה סבירה ואינה מידתית, וגורמת טרחה מיותרת למי שמחזיקים בהיתרי שהייה בישראל. המוקד מדגיש כי ההסדר שהציע הצבא – "מיפוי" תושבי האיזור ומתן היתרי מעבר במחסום על פי רשימות שינהל ועד מחנה הפליטים שועפאט – מיותר, מסורבל ובלתי ראוי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות