הנדון: השגותינו בנוגע לקפ"ק מרחב התפר 2014 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: השגותינו בנוגע לקפ"ק מרחב התפר 2014
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 07.04.2014
הנדון: השגותינו בנוגע לקפ"ק מרחב התפר 2014
השגות המוקד להגנת הפרט על קובץ פקודות קבע (להלן קפ"ק) מרחב התפר 2014. המוקד טוען כי הקפ"ק אינו נגיש לאוכלוסייה הפלסטינית היות שהוא כתוב בעברית ואינו מתורגם לערבית. לוחות הזמנים להגשת בקשה ולקבלת תשובה בקפ"ק החדש מכבידים מאוד על חיי התושבים ובין השאר אינם מאפשרים קבלת תשובה לפונה בטרם יפקע תוקף ההיתר שברשותו. כמו כן, הקפ"ק אינו מסדיר כראוי מתן היתרים לבני משפחה של בעלי אדמות חקלאיות ב"מרחב התפר" ואינו מתייחס לשוכרים או חוכרים של קרקע במקום. המוקד מציין כי לא די בהגבלת עונת המסיק לחודשים אוקטובר-נובמבר, שכן תקופת המסיק ארוכה יותר ומשתנה מאיזור לאיזור.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
השגות המוקד להגנת הפרט על קובץ פקודות קבע (להלן קפ"ק) מרחב התפר 2014. המוקד טוען כי הקפ"ק אינו נגיש לאוכלוסייה הפלסטינית היות שהוא כתוב בעברית ואינו מתורגם לערבית. לוחות הזמנים להגשת בקשה ולקבלת תשובה בקפ"ק החדש מכבידים מאוד על חיי התושבים ובין השאר אינם מאפשרים קבלת תשובה לפונה בטרם יפקע תוקף ההיתר שברשותו. כמו כן, הקפ"ק אינו מסדיר כראוי מתן היתרים לבני משפחה של בעלי אדמות חקלאיות ב"מרחב התפר" ואינו מתייחס לשוכרים או חוכרים של קרקע במקום. המוקד מציין כי לא די בהגבלת עונת המסיק לחודשים אוקטובר-נובמבר, שכן תקופת המסיק ארוכה יותר ומשתנה מאיזור לאיזור.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות