הנדון: השגותיכם בנוגע לקפ"ק מרחב התפר 2014 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: השגותיכם בנוגע לקפ"ק מרחב התפר 2014
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 28.07.2014
הנדון: השגותיכם בנוגע לקפ"ק מרחב התפר 2014
תשובת הצבא להשגות המוקד להגנת הפרט על קובץ פקודות קבע מרחב התפר 2014 (קפ"ק). הצבא מציין כי הקפ"ק החדש קצר יותר, אף שלא הושמט ממנו תוכן רלוונטי. בעקבות השגת המוקד מבטיח הצבא כי הקפ"ק יתורגם בעתיד לשפה הערבית. עוד מודיע הצבא, בעקבות השגת המוקד, כי הוחלט לאפשר הגשת בקשות להיתרי כניסה למרחב התפר עד שמונה שבועות לפני תפוגת ההיתר, ולא ארבעה שבועות כמצוין בקפ"ק. יחד עם זאת, הצבא מסרב לשנות את לוחות הזמנים הנוספים שהמוקד קובל עליהם במכתבו, והוא אף אינו מקבל את בקשת המוקד להסדיר מתן היתרים לבני משפחה של בעלי אדמות חקלאיות ב"מרחב התפר".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת הצבא להשגות המוקד להגנת הפרט על קובץ פקודות קבע מרחב התפר 2014 (קפ"ק). הצבא מציין כי הקפ"ק החדש קצר יותר, אף שלא הושמט ממנו תוכן רלוונטי. בעקבות השגת המוקד מבטיח הצבא כי הקפ"ק יתורגם בעתיד לשפה הערבית. עוד מודיע הצבא, בעקבות השגת המוקד, כי הוחלט לאפשר הגשת בקשות להיתרי כניסה למרחב התפר עד שמונה שבועות לפני תפוגת ההיתר, ולא ארבעה שבועות כמצוין בקפ"ק. יחד עם זאת, הצבא מסרב לשנות את לוחות הזמנים הנוספים שהמוקד קובל עליהם במכתבו, והוא אף אינו מקבל את בקשת המוקד להסדיר מתן היתרים לבני משפחה של בעלי אדמות חקלאיות ב"מרחב התפר".
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות