עת"ם 47538-01-14 - שוויקי ואח' נ' ועדת ההשגה לזרים ואח' עתירה מינהלית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 47538-01-14 - שוויקי ואח' נ' ועדת ההשגה לזרים ואח' עתירה מינהלית
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 23.01.2014
עת"ם 47538-01-14 - שוויקי ואח' נ' ועדת ההשגה לזרים ואח' עתירה מינהלית
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים להכריע בבקשתם הדחופה לרישיון קבע של שלושה ילדים בסיכון הנמצאים בטיפולה של לשכת הרווחה. המוקד מציין, כי הבקשה נמצאת בטיפול משרד הפנים כבר שנה וחמישה חודשים, וכי הסחבת שיצר משרד הפנים מנוגדת לחובתו כרשות לפעול במהירות הראויה. בנוסף טוען המוקד כי משרד הפנים פוגע בעקרון טובת הילד, שעל פי פסיקות בית המשפט אמורה להיות שיקול ראשון במעלה.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים להכריע בבקשתם הדחופה לרישיון קבע של שלושה ילדים בסיכון הנמצאים בטיפולה של לשכת הרווחה. המוקד מציין, כי הבקשה נמצאת בטיפול משרד הפנים כבר שנה וחמישה חודשים, וכי הסחבת שיצר משרד הפנים מנוגדת לחובתו כרשות לפעול במהירות הראויה. בנוסף טוען המוקד כי משרד הפנים פוגע בעקרון טובת הילד, שעל פי פסיקות בית המשפט אמורה להיות שיקול ראשון במעלה.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות