עע"ם 8630/11 - רדואן ואח' נ' מדינת ישראל - שר הפנים הודעת ערעור המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עע"ם 8630/11 - רדואן ואח' נ' מדינת ישראל - שר הפנים הודעת ערעור
כתבי בי דין | ערעור | 23.11.2011
עע"ם 8630/11 - רדואן ואח' נ' מדינת ישראל - שר הפנים הודעת ערעור
ערעור המוקד להגנת הפרט על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים. בית המשפט החליט לקבל את טענות המדינה ולא לקבוע כי גילם של ילדי המערער בעת הפנייה הראשונית למשרד הפנים הוא המכריע בשאלת הסדרת מעמדם בישראל. המוקד מדגיש כי הנוהל המחייב הוכחת שנתיים מרכז חיים טרם הגשת בקשה לרישום ילדים הוא בלתי מידתי ופוגע קשות בזכות לחיי משפחה ולהגנה על טובת הילד. המוקד טוען כי כך פועל משרד הפנים לצמצום מספר הילדים מירושלים המזרחית שיזכו במעמד בישראל. כן טוען המוקד כי חוק האזרחות והכניסה לישראל (2003) אין בו כדי למנוע באופן גורף את השוואת מעמדו של ילד מתחת לגיל 14 למעמד ההורה התושב.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ערעור המוקד להגנת הפרט על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים. בית המשפט החליט לקבל את טענות המדינה ולא לקבוע כי גילם של ילדי המערער בעת הפנייה הראשונית למשרד הפנים הוא המכריע בשאלת הסדרת מעמדם בישראל. המוקד מדגיש כי הנוהל המחייב הוכחת שנתיים מרכז חיים טרם הגשת בקשה לרישום ילדים הוא בלתי מידתי ופוגע קשות בזכות לחיי משפחה ולהגנה על טובת הילד. המוקד טוען כי כך פועל משרד הפנים לצמצום מספר הילדים מירושלים המזרחית שיזכו במעמד בישראל. כן טוען המוקד כי חוק האזרחות והכניסה לישראל (2003) אין בו כדי למנוע באופן גורף את השוואת מעמדו של ילד מתחת לגיל 14 למעמד ההורה התושב.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות