המוקד להגנת הפרט - עע"ם 8630/11 - רדואן ואח' נ' מדינת ישראל - שר הפנים הודעת ערעור
חזרה לעמוד הקודם
23.11.2011|כתבי בי דין|ערעור

עע"ם 8630/11 - רדואן ואח' נ' מדינת ישראל - שר הפנים הודעת ערעור

ערעור המוקד להגנת הפרט על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים. בית המשפט החליט לקבל את טענות המדינה ולא לקבוע כי גילם של ילדי המערער בעת הפנייה הראשונית למשרד הפנים הוא המכריע בשאלת הסדרת מעמדם בישראל. המוקד מדגיש כי הנוהל המחייב הוכחת שנתיים מרכז חיים טרם הגשת בקשה לרישום ילדים הוא בלתי מידתי ופוגע קשות בזכות לחיי משפחה ולהגנה על טובת הילד. המוקד טוען כי כך פועל משרד הפנים לצמצום מספר הילדים מירושלים המזרחית שיזכו במעמד בישראל. כן טוען המוקד כי חוק האזרחות והכניסה לישראל (2003) אין בו כדי למנוע באופן גורף את השוואת מעמדו של ילד מתחת לגיל 14 למעמד ההורה התושב.