עע"ם 8630/11 - רדואן ואח' נ' מדינת ישראל - שר הפנים תגובה מטעם המערערים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עע"ם 8630/11 - רדואן ואח' נ' מדינת ישראל - שר הפנים תגובה מטעם המערערים
כתבי בי דין | תגובה | 24.02.2014
עע"ם 8630/11 - רדואן ואח' נ' מדינת ישראל - שר הפנים תגובה מטעם המערערים
תגובת המוקד להגנת הפרט להודעת המדינה על שינוי בנוהל רישום ילדים הדורש שנתיים מרכז חיים לפני הגשת בקשה. המוקד טוען כי בעצם השינוי במדיניותו – מעתה גיל הילדים בעת הגשת הבקשה הוא שיכריע – מכיר משרד הפנים בקשיחות שאפיינה את התנהלותו עד כה. המוקד מוסיף כי המדינה לא התייחסה לשדרוג מעמדם הארעי של ילדים למעמד קבע, ודורש שהשינוי יחול גם על הליכים קיימים, לרבות המערערים הספציפיים. המוקד מטעים כי ההסדר שקבע משרד הפנים אינו הולם את כוונת המחוקק, שלנגד עיניו עמד העניין הביטחוני, וכי הוא פוגע קשות במעמד הילד ובזכות לחיי משפחה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המוקד להגנת הפרט להודעת המדינה על שינוי בנוהל רישום ילדים הדורש שנתיים מרכז חיים לפני הגשת בקשה. המוקד טוען כי בעצם השינוי במדיניותו – מעתה גיל הילדים בעת הגשת הבקשה הוא שיכריע – מכיר משרד הפנים בקשיחות שאפיינה את התנהלותו עד כה. המוקד מוסיף כי המדינה לא התייחסה לשדרוג מעמדם הארעי של ילדים למעמד קבע, ודורש שהשינוי יחול גם על הליכים קיימים, לרבות המערערים הספציפיים. המוקד מטעים כי ההסדר שקבע משרד הפנים אינו הולם את כוונת המחוקק, שלנגד עיניו עמד העניין הביטחוני, וכי הוא פוגע קשות במעמד הילד ובזכות לחיי משפחה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות