בג"ץ 3037/13- זיד ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 3037/13- זיד ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית החלטה
פסיקה | פסיקה | 04.05.2014
בג"ץ 3037/13- זיד ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית החלטה
החלטת בית המשפט בעתירת המוקד להגנת הפרט בעניינה של פלסטינית המחזיקה בבעלותה שטח חקלאי במרחב התפר, שהצבא לא השיב לבקשתה להיתר כניסה אליו. בית המשפט מחליט לחייב את המדינה בהוצאות משפט בסך 2,000 ₪. בית המשפט דוחה את טענות המדינה בדבר היעדר הצדקה להגשת עתירה ואי מיצוי הליכים. כמו כן דוחה בית המשפט את הטענה שעצם העובדה שהאישה לא ניצלה את ההיתר מיד לאחר קבלתו מצדיקה את דחיית הבקשה לפסיקת הוצאות.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
החלטת בית המשפט בעתירת המוקד להגנת הפרט בעניינה של פלסטינית המחזיקה בבעלותה שטח חקלאי במרחב התפר, שהצבא לא השיב לבקשתה להיתר כניסה אליו. בית המשפט מחליט לחייב את המדינה בהוצאות משפט בסך 2,000 ₪. בית המשפט דוחה את טענות המדינה בדבר היעדר הצדקה להגשת עתירה ואי מיצוי הליכים. כמו כן דוחה בית המשפט את הטענה שעצם העובדה שהאישה לא ניצלה את ההיתר מיד לאחר קבלתו מצדיקה את דחיית הבקשה לפסיקת הוצאות.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות