הנדון: קדם בג"ץ בעניין זהות העצורים מרצועת עזה המוחזקים בישראל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: קדם בג"ץ בעניין זהות העצורים מרצועת עזה המוחזקים בישראל
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 27.07.2014
הנדון: קדם בג"ץ בעניין זהות העצורים מרצועת עזה המוחזקים בישראל
קדם-בג"ץ שהגיש המוקד להגנת הפרט לפרקליטות בעקבות פרסומים בתקשורת לפיהם עצר הצבא במהלך השבוע האחרון מאות פלסטינים מרצועת עזה והעבירם לשטח ישראל, ונוכח האנדרלמוסיה השוררת ברצועה בשל הלחימה שעודה מתנהלת שם. המוקד דורש כי המדינה תעביר את שמותיהם ומספרי תעודות הזהות של כלל העצורים מרצועת עזה המוחזקים על ידי רשויות הביטחון בתחומי מדינת ישראל, וכן את מקום מעצרו של כל אחד ואחד מהם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
קדם-בג"ץ שהגיש המוקד להגנת הפרט לפרקליטות בעקבות פרסומים בתקשורת לפיהם עצר הצבא במהלך השבוע האחרון מאות פלסטינים מרצועת עזה והעבירם לשטח ישראל, ונוכח האנדרלמוסיה השוררת ברצועה בשל הלחימה שעודה מתנהלת שם. המוקד דורש כי המדינה תעביר את שמותיהם ומספרי תעודות הזהות של כלל העצורים מרצועת עזה המוחזקים על ידי רשויות הביטחון בתחומי מדינת ישראל, וכן את מקום מעצרו של כל אחד ואחד מהם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות