הנדון: פנייה בנושא עצורים מרצועת עזה המוחזקים בישראל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: פנייה בנושא עצורים מרצועת עזה המוחזקים בישראל
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 28.07.2014
הנדון: פנייה בנושא עצורים מרצועת עזה המוחזקים בישראל
תשובת המדינה לדרישת המוקד להגנת הפרט להעביר לידיו רשימה של כל הפלסטינים שנעצרו במהלך הלחימה ברצועת עזה והועברו למתקני מעצר בשטח ישראל. המדינה מסרבת לדרישה הכללית, ועומדת על הגשת פניות פרטניות למרכז השליטה הצבאי, הכוללות את פרטיהם המזהים המלאים של העצורים ונתמכות באסמכתאות להוכחת זיקתו של הפונה לעצור הנטען.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת המדינה לדרישת המוקד להגנת הפרט להעביר לידיו רשימה של כל הפלסטינים שנעצרו במהלך הלחימה ברצועת עזה והועברו למתקני מעצר בשטח ישראל. המדינה מסרבת לדרישה הכללית, ועומדת על הגשת פניות פרטניות למרכז השליטה הצבאי, הכוללות את פרטיהם המזהים המלאים של העצורים ונתמכות באסמכתאות להוכחת זיקתו של הפונה לעצור הנטען.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות