בג"ץ 5243/14 - המוקד להגנת הפרט נגד צבא הגנה לישראל עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 5243/14 - המוקד להגנת הפרט נגד צבא הגנה לישראל עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 29.07.2014
בג"ץ 5243/14 - המוקד להגנת הפרט נגד צבא הגנה לישראל עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה למסור מידע על עצורים תושבי רצועת עזה המוחזקים במתקנים צבאיים בתחומי מדינת ישראל, ולקיים את חובתה לרשמם כדין. המוקד מציין כי מבצע "צוק איתן" קולע משפחות רבות לחוסר וודאות באשר לגורל קרוביהן, וכי הזכות לקבל הודעה בדבר מעצרו של אדם ומקום החזקתו היא זכות יסוד, הן של העצור והן של בני משפחתו. עוד טוען המוקד כי מערכת שלטונית שאינה מקפידה על רישום עצור במקום מעצרו, ועל זמינותו של מידע לאור רישום זה, אינה ממלאת את חובתה ומועלת בתפקידה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה למסור מידע על עצורים תושבי רצועת עזה המוחזקים במתקנים צבאיים בתחומי מדינת ישראל, ולקיים את חובתה לרשמם כדין. המוקד מציין כי מבצע "צוק איתן" קולע משפחות רבות לחוסר וודאות באשר לגורל קרוביהן, וכי הזכות לקבל הודעה בדבר מעצרו של אדם ומקום החזקתו היא זכות יסוד, הן של העצור והן של בני משפחתו. עוד טוען המוקד כי מערכת שלטונית שאינה מקפידה על רישום עצור במקום מעצרו, ועל זמינותו של מידע לאור רישום זה, אינה ממלאת את חובתה ומועלת בתפקידה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות