בג"ץ 5243/14 - המוקד להגנת הפרט נגד צבא הגנה לישראל תגובה מקדמית לעתירה מטעם המדינה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 5243/14 - המוקד להגנת הפרט נגד צבא הגנה לישראל תגובה מקדמית לעתירה מטעם המדינה
כתבי בי דין | תגובה | 01.08.2014
בג"ץ 5243/14 - המוקד להגנת הפרט נגד צבא הגנה לישראל תגובה מקדמית לעתירה מטעם המדינה
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה למסור מידע על עצורים תושבי רצועת עזה המוחזקים במתקנים צבאיים בתחומי מדינת ישראל, ולקיים את חובתה לרשמם כדין. המדינה טוענת כי לא מוטלת על הצבא כל חובה להעביר את המידע היות שמדובר בעצורים מהרצועה, ולדעתה היא חייבת למסור מידע רק על עצורים מאיזור הגדה המערבית.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה למסור מידע על עצורים תושבי רצועת עזה המוחזקים במתקנים צבאיים בתחומי מדינת ישראל, ולקיים את חובתה לרשמם כדין. המדינה טוענת כי לא מוטלת על הצבא כל חובה להעביר את המידע היות שמדובר בעצורים מהרצועה, ולדעתה היא חייבת למסור מידע רק על עצורים מאיזור הגדה המערבית.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות