פנייה לפי חוק חופש המידע – מעצר תושבים מרצועת עזה במהלך פעולות הלחימה האחרונות המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
פנייה לפי חוק חופש המידע – מעצר תושבים מרצועת עזה במהלך פעולות הלחימה האחרונות
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 14.08.2014
פנייה לפי חוק חופש המידע – מעצר תושבים מרצועת עזה במהלך פעולות הלחימה האחרונות
בקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט לצבא בנוגע למעצרים של תושבי רצועת עזה במהלך מבצע "צוק איתן". בין היתר מבקש המוקד לדעת כמה פלסטינים נעצרו ברצועה בתקופת הלחימה שם, כמה מהם הועברו לשטח ישראל, וכמה זמן הוחזקו העצורים על ידי הצבא בתוך שטח הרצועה או בישראל. בנוסף מבקש המוקד מידע לגבי שלושת מתקני הכליאה שהוזכרו בכלי התקשורת, לרבות מיקומם המדויק ומספר העצורים המרבי שניתן להחזיק בכל אחד מהם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט לצבא בנוגע למעצרים של תושבי רצועת עזה במהלך מבצע "צוק איתן". בין היתר מבקש המוקד לדעת כמה פלסטינים נעצרו ברצועה בתקופת הלחימה שם, כמה מהם הועברו לשטח ישראל, וכמה זמן הוחזקו העצורים על ידי הצבא בתוך שטח הרצועה או בישראל. בנוסף מבקש המוקד מידע לגבי שלושת מתקני הכליאה שהוזכרו בכלי התקשורת, לרבות מיקומם המדויק ומספר העצורים המרבי שניתן להחזיק בכל אחד מהם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות