הנדון: פנייתך לדובר צה"ל, לקבלת מידע בנושא מעצרים של תושבי עזה במהלך מבצע צוק איתן, לפי חוק חופש המידע המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: פנייתך לדובר צה"ל, לקבלת מידע בנושא מעצרים של תושבי עזה במהלך מבצע צוק איתן, לפי חוק חופש המידע
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 23.12.2014
הנדון: פנייתך לדובר צה"ל, לקבלת מידע בנושא מעצרים של תושבי עזה במהלך מבצע צוק איתן, לפי חוק חופש המידע
תשובת הצבא לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט בנוגע למעצרים של תושבי רצועת עזה במהלך מבצע "צוק איתן". הצבא משיב רק על חלק מהשאלות ששאל המוקד. בין היתר נמסר כי במהלך הלחימה עצר הצבא 159 פלסטינים בתחומי הרצועה והעבירם לישראל. עצורים שלא הוחזרו לעזה תוך זמן קצר הוחזקו בישראל מכוח חוק כליאתם של "לוחמים בלתי חוקיים". בשלושת מתקני הכליאה הזמניים שהוקמו בזמן הלחימה, כולם בתחומי ישראל, שהו עצורים במספר נמוך מזה שמאפשר התקן. הם פורקו עם סיום המבצע. הצבא מוסיף כי במהלך הלחימה הוחזקו שלושה עצורים בבתי חולים בישראל.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת הצבא לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט בנוגע למעצרים של תושבי רצועת עזה במהלך מבצע "צוק איתן". הצבא משיב רק על חלק מהשאלות ששאל המוקד. בין היתר נמסר כי במהלך הלחימה עצר הצבא 159 פלסטינים בתחומי הרצועה והעבירם לישראל. עצורים שלא הוחזרו לעזה תוך זמן קצר הוחזקו בישראל מכוח חוק כליאתם של "לוחמים בלתי חוקיים". בשלושת מתקני הכליאה הזמניים שהוקמו בזמן הלחימה, כולם בתחומי ישראל, שהו עצורים במספר נמוך מזה שמאפשר התקן. הם פורקו עם סיום המבצע. הצבא מוסיף כי במהלך הלחימה הוחזקו שלושה עצורים בבתי חולים בישראל.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות