הנדון: פנייה לפי חוק חופש המידע: הליכי החרמת רכוש של תושבי השטחים מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום ומכוח הצו בדבר הוראות ביטחון המוקד להגנת הפרט
הנדון: פנייה לפי חוק חופש המידע: הליכי החרמת רכוש של תושבי השטחים מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום ומכוח הצו בדבר הוראות ביטחון
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 09.03.2014
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים הנוגעים להליכי החרמת רכוש של תושבי השטחים מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום ומכוח הצו בדבר הוראות ביטחון. המוקד מבקש לדעת כמה צווים להחרמת רכוש הוצאו בשנים 2013-2011, וכן, כמה מתוכם הוצאו מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום וכמה מכוח צו הוראות ביטחון. בנוסף מבקש המוקד לדעת כמה עתירות הוגשו לבתי המשפט הצבאיים נגד צווי ההחרמה.
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות