הנדון: פנייתך לדובר צה"ל לקבלת מידע בנושא הליכי החרמת רכוש של תושבי השטחים מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום ומכוח הצו בדבר הוראת הביטחון, לפי חוק חופש המידע המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: פנייתך לדובר צה"ל לקבלת מידע בנושא הליכי החרמת רכוש של תושבי השטחים מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום ומכוח הצו בדבר הוראת הביטחון, לפי חוק חופש המידע
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 20.08.2014
הנדון: פנייתך לדובר צה"ל לקבלת מידע בנושא הליכי החרמת רכוש של תושבי השטחים מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום ומכוח הצו בדבר הוראת הביטחון, לפי חוק חופש המידע
תשובת הצבא לבקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים הנוגעים להליכי החרמת רכוש של תושבי השטחים. הצבא עונה רק על מחצית מהשאלות ששאל המוקד, ומוסר נתונים על מספר הצווים שהוצאו מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום ומכוח הצו בדבר הוראות ביטחון. על פי התשובה, בעוד שבשנת 2011 הוציא המפקד הצבאי צו אחד בלבד מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום, בשנת 2012 הוצאו 25 צווים כאלה, ואילו בשנת 2013 חתם המפקד הצבאי על לא פחות מ-116(!) צווים מכוח התקנות לשעת חירום וכן על שלושה צווים מכוח סעיף 61 לצו בדבר הוראות ביטחון.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת הצבא לבקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים הנוגעים להליכי החרמת רכוש של תושבי השטחים. הצבא עונה רק על מחצית מהשאלות ששאל המוקד, ומוסר נתונים על מספר הצווים שהוצאו מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום ומכוח הצו בדבר הוראות ביטחון. על פי התשובה, בעוד שבשנת 2011 הוציא המפקד הצבאי צו אחד בלבד מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום, בשנת 2012 הוצאו 25 צווים כאלה, ואילו בשנת 2013 חתם המפקד הצבאי על לא פחות מ-116(!) צווים מכוח התקנות לשעת חירום וכן על שלושה צווים מכוח סעיף 61 לצו בדבר הוראות ביטחון.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות