עת"ם 34113-07-14 - אדקידק ואח'נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול עתירה מינהלית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 34113-07-14 - אדקידק ואח'נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול עתירה מינהלית
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 16.07.2014
עת"ם 34113-07-14 - אדקידק ואח'נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול עתירה מינהלית
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים להפוך את החלטתו ולהשיב לתושב ירושלים את מעמדו. המוקד טען כי ההחלטה על שלילת התושבות התקבלה בהליך רצוף טעויות ובניגוד לנוהלי משרד הפנים עצמו, וכי כתוצאה מהחלטה שגויה זו נותרו גם חמשת ילדיו הקטינים של האיש, שנולדו לו מנישואיו לתושבת השטחים הכבושים, חסרי מעמד וזכויות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים להפוך את החלטתו ולהשיב לתושב ירושלים את מעמדו. המוקד טען כי ההחלטה על שלילת התושבות התקבלה בהליך רצוף טעויות ובניגוד לנוהלי משרד הפנים עצמו, וכי כתוצאה מהחלטה שגויה זו נותרו גם חמשת ילדיו הקטינים של האיש, שנולדו לו מנישואיו לתושבת השטחים הכבושים, חסרי מעמד וזכויות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות