הנדון: מר____ אדקידק ת.ז ____ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: מר____ אדקידק ת.ז ____
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 07.02.2012
הנדון: מר____ אדקידק ת.ז ____
תשובת משרד הפנים לבקשת המוקד להגנת הפרט לדעת את הסיבה לשלילת תושבותו הישראלית של תושב ירושלים המזרחית. המשרד מוסר שתושבות האיש "פקעה" בשנת 1996 – לא ב-2006, כפי שנמסר לו "בטעות" – לאחר שבדו"ח חקירה של המוסד לביטוח לאומי מיום 12.12.1990 נקבע כי הוא עבר, כשלוש שנים קודם, לגור בשכונת א-ראם הסמוכה מאוד לעיר אך לא סופחה לישראל.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת משרד הפנים לבקשת המוקד להגנת הפרט לדעת את הסיבה לשלילת תושבותו הישראלית של תושב ירושלים המזרחית. המשרד מוסר שתושבות האיש "פקעה" בשנת 1996 – לא ב-2006, כפי שנמסר לו "בטעות" – לאחר שבדו"ח חקירה של המוסד לביטוח לאומי מיום 12.12.1990 נקבע כי הוא עבר, כשלוש שנים קודם, לגור בשכונת א-ראם הסמוכה מאוד לעיר אך לא סופחה לישראל.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות