תמצית דו"ח ועדת החקירה לעניין הטיפול בחללי אויב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
תמצית דו"ח ועדת החקירה לעניין הטיפול בחללי אויב
מסמכים אחרים | אחר | 17.10.1999
תמצית דו"ח ועדת החקירה לעניין הטיפול בחללי אויב
מסקנות ועדת חקירה שהקים הצבא לבדיקת שני מקרים של טעות במציאת גופות וכן לבחינת מכלול ההיבטים של טיפול הצבא בקבורת גופות של פלסטינים שנהרגו בנסיבות שונות הקשורות בעימות עם ישראל. בין היתר התברר כי הגורמים הרלוונטיים לא הכירו את הפקודות בנושא, ונהגו ברשלנות בתיעוד ובשמירה על הגופות. הוועדה ממליצה על תיעוד הליך ההעברה של גופה ממקום האירוע עד לקבורתה, ועל שיפור תחזוקת בתי הקברות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
מסקנות ועדת חקירה שהקים הצבא לבדיקת שני מקרים של טעות במציאת גופות וכן לבחינת מכלול ההיבטים של טיפול הצבא בקבורת גופות של פלסטינים שנהרגו בנסיבות שונות הקשורות בעימות עם ישראל. בין היתר התברר כי הגורמים הרלוונטיים לא הכירו את הפקודות בנושא, ונהגו ברשלנות בתיעוד ובשמירה על הגופות. הוועדה ממליצה על תיעוד הליך ההעברה של גופה ממקום האירוע עד לקבורתה, ועל שיפור תחזוקת בתי הקברות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות