תוך כדי מאבק ממושך להשבת גופותיהם של פלסטינים מתברר: ישראל איננה יודעת היכן קברה כמה מהגופות שהתחייבה להעביר למשפחות המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
25.11.2014
תוך כדי מאבק ממושך להשבת גופותיהם של פלסטינים מתברר: ישראל איננה יודעת היכן קברה כמה מהגופות שהתחייבה להעביר למשפחות
תוך כדי מאבק ממושך להשבת גופותיהם של פלסטינים מתברר: ישראל איננה יודעת היכן קברה כמה מהגופות שהתחייבה להעביר למשפחות
בחודשים פברואר-אפריל 2013 הגיש המוקד להגנת הפרט עשר עתירות לבג"ץ, בדרישה להחזיר גופות פלסטינים – המוחזקות בידי ישראל מזה שנים רבות – למשפחותיהם. עתירות אלו הצטרפו לשתי עתירות קודמות של המוקד לבג"ץ בנושא השבת גופות פלסטינים למשפחותיהם, שהוגשו בשנים 2001 ו-2005 ושבשנת 2013, מועד הגשת העתירות הנוספות, טרם התקבלה בהן הכרעה.

בעקבות העתירות הודיעה המדינה, ביום 20.5.2013, כי שר הביטחון הנחה את מערכת הביטחון לפעול כדי להעביר בהקדם האפשרי לידי הרשות הפלסטינית את כל גופות הפלסטינים שמצויות בידי ישראל. בחודשים שלאחר מכן נערך זיהוי מדעי לעשר מתוך 13 הגופות נשוא עתירות המוקד, ואלה הוחזרו למשפחות במהלך ינואר-מאי 2014. אשר לשלוש הגופות הנותרות נמסר, כי אלה "טרם אותרו".

ביום 2.11.2014 הגישה המדינה הודעת עדכון נוספת לבית המשפט, בה נטען כי "מוצו האפשרויות לאיתור [שלוש הגופות האבודות], ולפיכך מבחינה מעשית אין אפשרות להשיבן למשפחות". המדינה ציינה, כי בניסיון לאתר שתיים מהגופות, פתחו גורמי הצבא מספר קברים ספציפיים בבית קברות בדרום הארץ – שם, על פי הערכה, היו אמורות שתי הגופות להימצא – ברם, אף אחת מהגופות שהוצאו מקבריהן לא תאמה את המטען הגנטי של בני המשפחות. עוד צוין, כי הגופה השלישית נקברה על ידי חברת קבורה פרטית, ככל הנראה בבית קברות אחר בדרום הארץ, אולם לא נמצא רישום לגבי מקום קבורתה המדויק ועל כן לא ניתן לאתרה.

בתגובה מיום 20.11.2014, קבל המוקד על הזלזול והרשלנות שמפגינה המדינה בכל הקשור לזיהוי ולקבורה של גופות פלסטינים המוחזקות על ידה והדגיש, כי גם אם הגופות נקברו בבתי קברות אזרחיים, בידי גוף פרטי זה או אחר, האחריות הכוללת לקבורה מוטלת על הצבא. המוקד הוסיף, כי אין זה המקרה הראשון בו ישראל "מאבדת" גופות פלסטינים; בעבר, בעקבות פעילות המוקד, מינה הרמטכ"ל דאז ועדת חקירה מיוחדת לנושא זיהוי חללי אויב וקבורתם, ועדה אשר עמדה על הכשלים בטיפול בגופות, אולם דומה כי במערכת הביטחון לא הופקו כל לקחים.

נוכח ההתנהלות השערורייתית בפרשה הנוכחית ולאור תקדימי העבר, התנגד המוקד למחיקת העתירות וביקש לקובען לדיון, על מנת ללבן סוגיות יסוד בנוגע לטיפול בגופות פלסטינים המוחזקות בידי ישראל.


לקריאה נוספת:
דו"ח המוקד להגנת הפרט ובצלם – "גופות אסורות"

הדפסה הדפסה
שיתוף
בחודשים פברואר-אפריל 2013 הגיש המוקד להגנת הפרט עשר עתירות לבג"ץ, בדרישה להחזיר גופות פלסטינים – המוחזקות בידי ישראל מזה שנים רבות – למשפחותיהם. עתירות אלו הצטרפו לשתי עתירות קודמות של המוקד לבג"ץ בנושא השבת גופות פלסטינים למשפחותיהם, שהוגשו בשנים 2001 ו-2005 ושבשנת 2013, מועד הגשת העתירות הנוספות, טרם התקבלה בהן הכרעה.

בעקבות העתירות הודיעה המדינה, ביום 20.5.2013, כי שר הביטחון הנחה את מערכת הביטחון לפעול כדי להעביר בהקדם האפשרי לידי הרשות הפלסטינית את כל גופות הפלסטינים שמצויות בידי ישראל. בחודשים שלאחר מכן נערך זיהוי מדעי לעשר מתוך 13 הגופות נשוא עתירות המוקד, ואלה הוחזרו למשפחות במהלך ינואר-מאי 2014. אשר לשלוש הגופות הנותרות נמסר, כי אלה "טרם אותרו".

ביום 2.11.2014 הגישה המדינה הודעת עדכון נוספת לבית המשפט, בה נטען כי "מוצו האפשרויות לאיתור [שלוש הגופות האבודות], ולפיכך מבחינה מעשית אין אפשרות להשיבן למשפחות". המדינה ציינה, כי בניסיון לאתר שתיים מהגופות, פתחו גורמי הצבא מספר קברים ספציפיים בבית קברות בדרום הארץ – שם, על פי הערכה, היו אמורות שתי הגופות להימצא – ברם, אף אחת מהגופות שהוצאו מקבריהן לא תאמה את המטען הגנטי של בני המשפחות. עוד צוין, כי הגופה השלישית נקברה על ידי חברת קבורה פרטית, ככל הנראה בבית קברות אחר בדרום הארץ, אולם לא נמצא רישום לגבי מקום קבורתה המדויק ועל כן לא ניתן לאתרה.

בתגובה מיום 20.11.2014, קבל המוקד על הזלזול והרשלנות שמפגינה המדינה בכל הקשור לזיהוי ולקבורה של גופות פלסטינים המוחזקות על ידה והדגיש, כי גם אם הגופות נקברו בבתי קברות אזרחיים, בידי גוף פרטי זה או אחר, האחריות הכוללת לקבורה מוטלת על הצבא. המוקד הוסיף, כי אין זה המקרה הראשון בו ישראל "מאבדת" גופות פלסטינים; בעבר, בעקבות פעילות המוקד, מינה הרמטכ"ל דאז ועדת חקירה מיוחדת לנושא זיהוי חללי אויב וקבורתם, ועדה אשר עמדה על הכשלים בטיפול בגופות, אולם דומה כי במערכת הביטחון לא הופקו כל לקחים.

נוכח ההתנהלות השערורייתית בפרשה הנוכחית ולאור תקדימי העבר, התנגד המוקד למחיקת העתירות וביקש לקובען לדיון, על מנת ללבן סוגיות יסוד בנוגע לטיפול בגופות פלסטינים המוחזקות בידי ישראל.


לקריאה נוספת:
דו"ח המוקד להגנת הפרט ובצלם – "גופות אסורות"

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות