הנדון: השגה כנגד כוונת המדינה להרוס את הבית בו התגורר ע' אבו ג'מל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: השגה כנגד כוונת המדינה להרוס את הבית בו התגורר ע' אבו ג'מל
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 23.11.2014
הנדון: השגה כנגד כוונת המדינה להרוס את הבית בו התגורר ע' אבו ג'מל
השגת המוקד להגנת הפרט נגד כוונת הצבא להרוס את בית משפחתו של אחד משני מבצעי הפיגוע בבית כנסת בשכונת הר נוף. המוקד טוען כי הריסת הבית מהווה הפרה של המשפט הבינלאומי ההומניטארי, האוסר ענישה קולקטיבית, ופוגעת בזכותם של בני המשפחה לחיים בכבוד ולקורת גג; כי הריסת בתים עונשית אינה עומדת במבחן המידתיות; וכי מערכת הביטחון עצמה קבעה שפרקטיקה זו מזיקה ואינה מרתיעה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
השגת המוקד להגנת הפרט נגד כוונת הצבא להרוס את בית משפחתו של אחד משני מבצעי הפיגוע בבית כנסת בשכונת הר נוף. המוקד טוען כי הריסת הבית מהווה הפרה של המשפט הבינלאומי ההומניטארי, האוסר ענישה קולקטיבית, ופוגעת בזכותם של בני המשפחה לחיים בכבוד ולקורת גג; כי הריסת בתים עונשית אינה עומדת במבחן המידתיות; וכי מערכת הביטחון עצמה קבעה שפרקטיקה זו מזיקה ואינה מרתיעה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות