הנדון: השגה על כוונה להחרמה והריסה - דירת המפגע ע' אבו ג'מל (ת"ז_______) המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: השגה על כוונה להחרמה והריסה - דירת המפגע ע' אבו ג'מל (ת"ז_______)
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 25.11.2014
הנדון: השגה על כוונה להחרמה והריסה - דירת המפגע ע' אבו ג'מל (ת"ז_______)
תשובת הצבא להשגת המוקד להגנת הפרט על הכוונה להרוס את בית משפחתו של אחד משני מבצעי הפיגוע בבית כנסת בשכונת הר נוף. הצבא דוחה את טענות המוקד וקובע כי "החרפת המצב הביטחוני באזור ירושלים בעת האחרונה, ששיאה בפיגועי דריסה, ירי ודקירה שהיו לאחרונה, כמו גם ההערכה העדכנית בנוגע לאפקטיביות ההרתעה במקרים האמורים, מבססים את המסד הנדרש למימוש הסמכות הנטועה בתקנה 119 לתקנות [ההגנה המנדטוריות לשעת חירום]." הצבא מוסיף כי "ביצוע הצו האמור לא יחל בטרם יום ה-27.11.2014 בשעה 12:00."
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת הצבא להשגת המוקד להגנת הפרט על הכוונה להרוס את בית משפחתו של אחד משני מבצעי הפיגוע בבית כנסת בשכונת הר נוף. הצבא דוחה את טענות המוקד וקובע כי "החרפת המצב הביטחוני באזור ירושלים בעת האחרונה, ששיאה בפיגועי דריסה, ירי ודקירה שהיו לאחרונה, כמו גם ההערכה העדכנית בנוגע לאפקטיביות ההרתעה במקרים האמורים, מבססים את המסד הנדרש למימוש הסמכות הנטועה בתקנה 119 לתקנות [ההגנה המנדטוריות לשעת חירום]." הצבא מוסיף כי "ביצוע הצו האמור לא יחל בטרם יום ה-27.11.2014 בשעה 12:00."
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות