הנדון: בקשה למתן אורכה להגשת השגה בעניין בתיהם של ע' אבו ג'מל וג' אבו ג'מל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: בקשה למתן אורכה להגשת השגה בעניין בתיהם של ע' אבו ג'מל וג' אבו ג'מל
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 21.11.2014
הנדון: בקשה למתן אורכה להגשת השגה בעניין בתיהם של ע' אבו ג'מל וג' אבו ג'מל
דרישת המוקד להגנת הפרט מהצבא לתת ארכה עד 23.11.2014 בשעה 12.00 להגשת השגות על כוונתו להחרים ולהרוס את בתי משפחתם של שני מבצעי פיגוע בית הכנסת בהר נוף ביום 18.11.2014.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דרישת המוקד להגנת הפרט מהצבא לתת ארכה עד 23.11.2014 בשעה 12.00 להגשת השגות על כוונתו להחרים ולהרוס את בתי משפחתם של שני מבצעי פיגוע בית הכנסת בהר נוף ביום 18.11.2014.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות