המוקד להגנת הפרט - הנדון: בקשה למתן אורכה להגשת השגה בעניין בתיהם של ע' אבו ג'מל וג' אבו ג'מל
חזרה לעמוד הקודם
21.11.2014|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: בקשה למתן אורכה להגשת השגה בעניין בתיהם של ע' אבו ג'מל וג' אבו ג'מל

דרישת המוקד להגנת הפרט מהצבא לתת ארכה עד 23.11.2014 בשעה 12.00 להגשת השגות על כוונתו להחרים ולהרוס את בתי משפחתם של שני מבצעי פיגוע בית הכנסת בהר נוף ביום 18.11.2014.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים

נושאים קשורים