המוקד להגנת הפרט - הנדון: הודעה על כוונה להחרים ולהרוס את הדירה בקומת הקרקע בה התגורר ג' אבו ג'מל (ת"ז ____)
חזרה לעמוד הקודם
20.11.2014|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: הודעה על כוונה להחרים ולהרוס את הדירה בקומת הקרקע בה התגורר ג' אבו ג'מל (ת"ז ____)

צו ובו הודעת הצבא על כוונתו להחרים ולהרוס בית משפחה בשכונת ג'בל מוכבר בירושלים שאחד מבניה ביצע את פיגוע בית הכנסת בהר נוף ביום 18.11.2014. הצו נותן לבני המשפחה ארכה להגשת השגה על ההחלטה עד 22.11.2014 בשעה 13.45.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים

נושאים קשורים