הנדון: הודעה על כוונה להחרים ולהרוס את הדירה בקומת הקרקע בה התגורר ג' אבו ג'מל (ת"ז ____) המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: הודעה על כוונה להחרים ולהרוס את הדירה בקומת הקרקע בה התגורר ג' אבו ג'מל (ת"ז ____)
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 20.11.2014
הנדון: הודעה על כוונה להחרים ולהרוס את הדירה בקומת הקרקע בה התגורר ג' אבו ג'מל (ת"ז ____)
צו ובו הודעת הצבא על כוונתו להחרים ולהרוס בית משפחה בשכונת ג'בל מוכבר בירושלים שאחד מבניה ביצע את פיגוע בית הכנסת בהר נוף ביום 18.11.2014. הצו נותן לבני המשפחה ארכה להגשת השגה על ההחלטה עד 22.11.2014 בשעה 13.45.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
צו ובו הודעת הצבא על כוונתו להחרים ולהרוס בית משפחה בשכונת ג'בל מוכבר בירושלים שאחד מבניה ביצע את פיגוע בית הכנסת בהר נוף ביום 18.11.2014. הצו נותן לבני המשפחה ארכה להגשת השגה על ההחלטה עד 22.11.2014 בשעה 13.45.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות