בג"ץ 8066/14 - מ' אבו ג'מל נ' מפקד פיקוד העורף עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8066/14 - מ' אבו ג'מל נ' מפקד פיקוד העורף עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 27.11.2014
בג"ץ 8066/14 - מ' אבו ג'מל נ' מפקד פיקוד העורף עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד כוונת המדינה להרוס חלק מבית משפחתו של אחד משני מבצעי הפיגוע בבית כנסת בשכונת הר נוף שבירושלים. המוקד טוען כי "המציאות וההיסטוריה מלמדות כי הריסת בתים אינה מפסיקה פעולות טרור – ושימושו של המשיב בטענה שהרתעת המפגע הפוטנציאלי העתידי היא מטרה ראויה הינה אחיזת עיניים”. בנוסף טוען המוקד כי "להריסת הבתים מטרה מובהקת אשר הינה סיפוק התאווה לנקם", וכי הריסת בתים עונשית מנוגדת לחוק היסוד כבוד האדם וחירותו ולמשפט הבינלאומי, האוסר ענישה קולקטיבית.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד כוונת המדינה להרוס חלק מבית משפחתו של אחד משני מבצעי הפיגוע בבית כנסת בשכונת הר נוף שבירושלים. המוקד טוען כי "המציאות וההיסטוריה מלמדות כי הריסת בתים אינה מפסיקה פעולות טרור – ושימושו של המשיב בטענה שהרתעת המפגע הפוטנציאלי העתידי היא מטרה ראויה הינה אחיזת עיניים”. בנוסף טוען המוקד כי "להריסת הבתים מטרה מובהקת אשר הינה סיפוק התאווה לנקם", וכי הריסת בתים עונשית מנוגדת לחוק היסוד כבוד האדם וחירותו ולמשפט הבינלאומי, האוסר ענישה קולקטיבית.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות