בג"ץ 8066/14, 8070/14 - אבו ג'מל ואח' נ' אלוף פיקוד העורף פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8066/14, 8070/14 - אבו ג'מל ואח' נ' אלוף פיקוד העורף פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 31.12.2014
בג"ץ 8066/14, 8070/14 - אבו ג'מל ואח' נ' אלוף פיקוד העורף פסק דין
פסק דין בעתירות המוקד להגנת הפרט נגד הכוונה להרוס הריסה עונשית את בתי משפחותיהם של שני מבצעי הפיגוע בבית הכנסת בשכונת הר נוף בירושלים. בית המשפט דוחה את העתירות, וקובע כי המעשים שביצעו השניים חמורים במיוחד, וכפי שנפסק בעבר, במקרים כאלה אין מניעה להרוס את בתיהם. בית המשפט מוסיף כי הטענות העקרוניות כנגד הריסת בתים נדונו כבר בעתירה העקרונית שהגיש המוקד, יחד עם ארגוני זכויות אדם אחרים, שנדחתה אף היא באותו מועד. כמו כן, בתגובה לחשש שהעלה המוקד בעתירה קובע בית המשפט כי על המדינה למזער את הסיכוי לגרימת נזק לדירות הסמוכות, ולהשתמש לשם כך בחוות הדעת ההנדסית שהגיש המוקד.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירות המוקד להגנת הפרט נגד הכוונה להרוס הריסה עונשית את בתי משפחותיהם של שני מבצעי הפיגוע בבית הכנסת בשכונת הר נוף בירושלים. בית המשפט דוחה את העתירות, וקובע כי המעשים שביצעו השניים חמורים במיוחד, וכפי שנפסק בעבר, במקרים כאלה אין מניעה להרוס את בתיהם. בית המשפט מוסיף כי הטענות העקרוניות כנגד הריסת בתים נדונו כבר בעתירה העקרונית שהגיש המוקד, יחד עם ארגוני זכויות אדם אחרים, שנדחתה אף היא באותו מועד. כמו כן, בתגובה לחשש שהעלה המוקד בעתירה קובע בית המשפט כי על המדינה למזער את הסיכוי לגרימת נזק לדירות הסמוכות, ולהשתמש לשם כך בחוות הדעת ההנדסית שהגיש המוקד.
עדכונים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות