הנדון: ביתו של __ אבו ג'מל: בג"ץ 8066/14 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: ביתו של __ אבו ג'מל: בג"ץ 8066/14
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 07.07.2015
הנדון: ביתו של __ אבו ג'מל: בג"ץ 8066/14
דרישת המוקד להגנת הפרט מהצבא כי יחזור בו מהחלטתו להרוס את ביתו של אחד משני מבצעי הפיגוע בבית הכנסת שבשכונת הר נוף בירושלים. המוקד טוען כי לא ניתן להמשיך להיתלות בעילת ההרתעה היות שחלפו כשמונה חודשים מאז בוצע הפיגוע.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דרישת המוקד להגנת הפרט מהצבא כי יחזור בו מהחלטתו להרוס את ביתו של אחד משני מבצעי הפיגוע בבית הכנסת שבשכונת הר נוף בירושלים. המוקד טוען כי לא ניתן להמשיך להיתלות בעילת ההרתעה היות שחלפו כשמונה חודשים מאז בוצע הפיגוע.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות