בג"ץ 8066/14, 8070/14 - אבו ג'מל ואח' נ' אלוף פיקוד העורף פרוטוקול המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8066/14, 8070/14 - אבו ג'מל ואח' נ' אלוף פיקוד העורף פרוטוקול
מסמכים אחרים | פרוטוקול | 03.12.2014
בג"ץ 8066/14, 8070/14 - אבו ג'מל ואח' נ' אלוף פיקוד העורף פרוטוקול
פרוטוקול הדיון בשתיים מעתירות המוקד להגנת הפרט נגד כוונת המדינה לאטום ולהרוס את בתי משפחותיהם של שני מבצעי הפיגוע בבית הכנסת בהר נוף. המוקד טען בדיון כי אין ראיות לכך שהריסת הבתים מרתיעה וכי מדובר בצעד חריג של ענישה קולקטיבית. כן תקף המוקד את השימוש בתקנה 119, שמכוחה מורה המפקד הצבאי על ההריסה, היות שהיא בוטלה על ידי הבריטים עוד לפני תום המנדט.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פרוטוקול הדיון בשתיים מעתירות המוקד להגנת הפרט נגד כוונת המדינה לאטום ולהרוס את בתי משפחותיהם של שני מבצעי הפיגוע בבית הכנסת בהר נוף. המוקד טען בדיון כי אין ראיות לכך שהריסת הבתים מרתיעה וכי מדובר בצעד חריג של ענישה קולקטיבית. כן תקף המוקד את השימוש בתקנה 119, שמכוחה מורה המפקד הצבאי על ההריסה, היות שהיא בוטלה על ידי הבריטים עוד לפני תום המנדט.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות