המוקד להגנת הפרט - במהלך ביצוע הריסה עונשית בירושלים המזרחית הסב הצבא נזק לדירות שכנות: המשפחות הנפגעות תובעות את המדינה על רשלנות
חזרה לעמוד הקודם
10.04.2016

במהלך ביצוע הריסה עונשית בירושלים המזרחית הסב הצבא נזק לדירות שכנות: המשפחות הנפגעות תובעות את המדינה על רשלנות

ביום 6.10.2015 פוצץ הצבא דירת מגורים בשכונת ג'אבל מוכבר בירושלים המזרחית, למטרת הריסה עונשית, תוך גרימת נזק למבנה כולו וכן למבנים סמוכים. חרף התחייבותה של המדינה, במסגרת בג"ץ 8066/14, כי ההריסה תבוצע באופן מבוקר, שימנע נזק לדירות שכנות, נעשה הפיצוץ באופן רשלני, תוך הפרה בוטה של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, המגן על האדם ורכושו. בנוסף, הדירה שנהרסה לא קרסה לחלוטין, ושרידיה מהווים סכנה סביבתית. בעקבות זאת הוּגשה תביעה לצו עשה בעניין פינוי הפסולת מן הדירה שנהרסה בפיצוץ.

ביום 10.4.2016 הגיש המוקד להגנת הפרט תביעת נזיקין כנגד המדינה. התביעה, שהוּגשה בשם בני משפחה המתגוררים במבנה ושכנים, כוללת דרישה לפיצויים בסך 1,200,000 ₪ בגין נזק לרכוש ונזקי גוף, לרבות נזקים נפשיים שנגרמו לילדים קטנים כתוצאה מן האירוע הטראומטי שהתרחש באישון לילה. התביעה מתייחסת לנזקים שנגרמו לחמש דירות במבנה בו מצויה הייתה הדירה שנהרסה ולארבע דירות נוספות, במבנים סמוכים; במקרה אחד אף נדרש דיור חלופי למשפחה ובמקרה אחר, שיפוץ כולל של הדירה.

המוקד הזכיר, כי במסגרת העתירה שהוּגשה כנגד ההריסה העונשית, התריע מהנדס מטעמו על נזק כבד העלול להיגרם כתוצאה משיטת ההריסה המתוכננת, בשל נתונים הנדסיים של המבנה עצמו וכן לאור הבנייה הצפופה בשכונה.

חשוב להדגיש, כי עד למועד הגשת התביעה לא מצאה המדינה לנכון לחקור את האירוע. המוקד טען, כי נוכח חומרת המקרה ותוצאותיו הקשות, חובה על הרשות לפתוח בחקירה. כמו כן חזר המוקד והדגיש, כי מדובר בהפרה בוטה של התחייבות המדינה, שקיבלה תוקף של פסק דין, שלא לגרום נזק. זאת ועוד. לאחר הפיצוץ המדובר, החלה המדינה לנקוט בשיטות הריסה אחרות והעדיפה להימנע משימוש בחומר נפץ, כדי לצמצם נזקים, עובדה המחזקת את הטענה, כי הריסת הדירה בג'אבל מוכבר בוצעה תוך רשלנות של הצבא.

נושאים קשורים