חוות דעת של מומחה בעניין בית משפחת ג' אבו ג'מל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
חוות דעת של מומחה בעניין בית משפחת ג' אבו ג'מל
מסמכים אחרים | חוות דעת | 02.12.2014
חוות דעת של מומחה בעניין בית משפחת ג' אבו ג'מל
חוות דעת הנדסית שניתנה לפי בקשת המוקד להגנת הפרט בעניין כוונת המדינה להרוס חלק מבית משפחתו של אחד משני מבצעי הפיגוע בבית הכנסת בשכונת הר נוף שבירושלים. בחוות הדעת כותב המהנדס כי הריסת חלק מהבית תוביל להתמוטטות קורות ותקרות, ועלולה להוביל להתמוטטות כל המבנה. על מנת למנוע תגובת שרשרת של התמוטטות המבנה יש לבצע תחילה עבודות של חיזוק.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
חוות דעת הנדסית שניתנה לפי בקשת המוקד להגנת הפרט בעניין כוונת המדינה להרוס חלק מבית משפחתו של אחד משני מבצעי הפיגוע בבית הכנסת בשכונת הר נוף שבירושלים. בחוות הדעת כותב המהנדס כי הריסת חלק מהבית תוביל להתמוטטות קורות ותקרות, ועלולה להוביל להתמוטטות כל המבנה. על מנת למנוע תגובת שרשרת של התמוטטות המבנה יש לבצע תחילה עבודות של חיזוק.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות