צבא הגנה לישראל - צו המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
צבא הגנה לישראל - צו
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 30.11.2014
צבא הגנה לישראל - צו
צו הרחקה מינהלי שהוציא הצבא כנגד תושב ירושלים. על התושב נאסר להיכנס לתחומי העיר לתקופה של שישה חודשים. הצו מאפשר לתושב להגיש השגה על ההחלטה בתוך שבעה ימים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
צו הרחקה מינהלי שהוציא הצבא כנגד תושב ירושלים. על התושב נאסר להיכנס לתחומי העיר לתקופה של שישה חודשים. הצו מאפשר לתושב להגיש השגה על ההחלטה בתוך שבעה ימים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות