הנדון: השגה כנגד צו תיחום, מרשי _____גול, ת"ז______ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: השגה כנגד צו תיחום, מרשי _____גול, ת"ז______
מסמכים אחרים | השגה | 09.12.2014
הנדון: השגה כנגד צו תיחום, מרשי _____גול, ת"ז______
השגת המוקד להגנת הפרט על כוונת הצבא לגרש מעירו פלסטיני תושב ירושלים. המוקד טוען כי אין לצבא סמכות לפעול בהתאם לתקנות ההגנה המנדטוריות לשעת חירום, שמכוחן הוצא "צו התיחום", שכן אלה בוטלו על ידי הבריטים עוד לפני תום המנדט, ובכל מקרה אין הן הולמות את ערכיה של מדינת ישראל. עוד טוען המוקד כי ההרחקה מירושלים בלא משפט ובהתבסס על "חומר חסוי" לוקה בחוסר מידתיות ובחוסר סבירות קיצוניים ומנוגדת לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. לבסוף מציין המוקד כי האיש כלל לא נחקר לפני הוצאת צו הגירוש, וכל שמסר הצבא בעניינו הוא פרפראזה לקונית, לפיה הוא "פעיל בארגון הטרור החזית העממית".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
השגת המוקד להגנת הפרט על כוונת הצבא לגרש מעירו פלסטיני תושב ירושלים. המוקד טוען כי אין לצבא סמכות לפעול בהתאם לתקנות ההגנה המנדטוריות לשעת חירום, שמכוחן הוצא "צו התיחום", שכן אלה בוטלו על ידי הבריטים עוד לפני תום המנדט, ובכל מקרה אין הן הולמות את ערכיה של מדינת ישראל. עוד טוען המוקד כי ההרחקה מירושלים בלא משפט ובהתבסס על "חומר חסוי" לוקה בחוסר מידתיות ובחוסר סבירות קיצוניים ומנוגדת לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. לבסוף מציין המוקד כי האיש כלל לא נחקר לפני הוצאת צו הגירוש, וכל שמסר הצבא בעניינו הוא פרפראזה לקונית, לפיה הוא "פעיל בארגון הטרור החזית העממית".
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות