הנדון: צו איסור יציאה מן הארץ מטעמי ביטחון: מרשי מר ______גול, ת"ז______: השגה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: צו איסור יציאה מן הארץ מטעמי ביטחון: מרשי מר ______גול, ת"ז______: השגה
מסמכים אחרים | השגה | 19.03.2015
הנדון: צו איסור יציאה מן הארץ מטעמי ביטחון: מרשי מר ______גול, ת"ז______: השגה
השגת המוקד להגנת הפרט על צו איסור יציאה מהארץ שהוצא כנגד תושב ירושלים המזרחית. המוקד מסביר כי האיש מכחיש את המיוחס לו בצו ואף נסע בשנים האחרונות מספר פעמים לחו"ל מבלי שתוחקר על ידי מי מגורמי הביטחון. בנוסף מטיל המוקד ספק בטיב המידע עליו מתבסס הצו, ומבקש כי יועבר אליו חומר הראיות. המוקד טוען כי הצאת הצו פוגעת מעבר לנדרש בזכות היסוד של האיש.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
השגת המוקד להגנת הפרט על צו איסור יציאה מהארץ שהוצא כנגד תושב ירושלים המזרחית. המוקד מסביר כי האיש מכחיש את המיוחס לו בצו ואף נסע בשנים האחרונות מספר פעמים לחו"ל מבלי שתוחקר על ידי מי מגורמי הביטחון. בנוסף מטיל המוקד ספק בטיב המידע עליו מתבסס הצו, ומבקש כי יועבר אליו חומר הראיות. המוקד טוען כי הצאת הצו פוגעת מעבר לנדרש בזכות היסוד של האיש.
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות