הנדון: השגה בדבר צו איסור כניסה לגדה המערבית ע"ש ______ אלע'ול, ת"ז _________ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: השגה בדבר צו איסור כניסה לגדה המערבית ע"ש ______ אלע'ול, ת"ז _________
מסמכים אחרים | השגה | 28.12.2014
הנדון: השגה בדבר צו איסור כניסה לגדה המערבית ע"ש ______ אלע'ול, ת"ז _________
השגת המוקד להגנת הפרט על צו המונע את הימצאותו של פלסטיני, תושב מזרח ירושלים, בשטחי הגדה המערבית. צו איסור הכניסה לגדה המערבית נוסף לצו האוסר את נוכחותו של האיש בירושלים. המוקד טוען כי לא ניתנה לאיש הזדמנות לטיעון, שכן הצו הוצא ונכנס לתוקף עוד לפני שנערך לו שימוע. בנוסף טוען המוקד כי מדובר בצו פוגעני, סתום וגורף, הקורע את מרקם חייו של המורחק בלי לספק לכך הסבר ראוי.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
השגת המוקד להגנת הפרט על צו המונע את הימצאותו של פלסטיני, תושב מזרח ירושלים, בשטחי הגדה המערבית. צו איסור הכניסה לגדה המערבית נוסף לצו האוסר את נוכחותו של האיש בירושלים. המוקד טוען כי לא ניתנה לאיש הזדמנות לטיעון, שכן הצו הוצא ונכנס לתוקף עוד לפני שנערך לו שימוע. בנוסף טוען המוקד כי מדובר בצו פוגעני, סתום וגורף, הקורע את מרקם חייו של המורחק בלי לספק לכך הסבר ראוי.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות