בג"ץ 978/15, 1664/15 - אלע'ול ואח' נ' מפקד פיקוד העורף ואח' תגובה מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 978/15, 1664/15 - אלע'ול ואח' נ' מפקד פיקוד העורף ואח' תגובה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | תגובה | 11.03.2015
בג"ץ 978/15, 1664/15 - אלע'ול ואח' נ' מפקד פיקוד העורף ואח' תגובה מטעם המשיבים
תגובת המדינה לשתי עתירות המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לבטל שני צווי הרחקה של פלסטיני תושב ירושלים מעירו ומהגדה המערבית. המדינה טוענת כי אין הצדקה להתערבות בג"ץ בהחלטה להוציא את הצו, ולכן עליו לדחות את העתירות. המדינה מתנגדת לטענת המוקד כי תקנות ההגנה לשעת חירום אינן תקפות, וטוענת כי השימוש בהן הוא מידתי וסביר. בנוסף טוענת המדינה כי "טעמים ביטחוניים החלטיים מחייבים את הוצאת הצווים ואת הטלת המגבלות הקבועות בהם."
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המדינה לשתי עתירות המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לבטל שני צווי הרחקה של פלסטיני תושב ירושלים מעירו ומהגדה המערבית. המדינה טוענת כי אין הצדקה להתערבות בג"ץ בהחלטה להוציא את הצו, ולכן עליו לדחות את העתירות. המדינה מתנגדת לטענת המוקד כי תקנות ההגנה לשעת חירום אינן תקפות, וטוענת כי השימוש בהן הוא מידתי וסביר. בנוסף טוענת המדינה כי "טעמים ביטחוניים החלטיים מחייבים את הוצאת הצווים ואת הטלת המגבלות הקבועות בהם."
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות