בג"ץ 703/15, 704/15, 978/15, 1664/15 - דרויש ואח' נ' מפקד פיקוד העורף ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 703/15, 704/15, 978/15, 1664/15 - דרויש ואח' נ' מפקד פיקוד העורף ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 19.03.2015
בג"ץ 703/15, 704/15, 978/15, 1664/15 - דרויש ואח' נ' מפקד פיקוד העורף ואח' פסק דין
פסק דין בארבע עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לבטל צווי הרחקה מעיר מגוריהם שהוצאו כנגד שלושה מתושבי מזרח ירושלים. המוקד הגיש עתירה נוספת נגד צו שהוצא במקביל, המרחיק את אחד מהשלושה משטחי הגדה המערבית. בית המשפט דחה את העתירות וקיבל את טענת המדינה שתקנות ההגנה לשעת חירום עדיין תקפות, וקבע כי הוצאת צווי ההרחקה בהסתמך על התקנות היא צעד מידתי, לאור המידע החסוי שמיוחס למגורשים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בארבע עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לבטל צווי הרחקה מעיר מגוריהם שהוצאו כנגד שלושה מתושבי מזרח ירושלים. המוקד הגיש עתירה נוספת נגד צו שהוצא במקביל, המרחיק את אחד מהשלושה משטחי הגדה המערבית. בית המשפט דחה את העתירות וקיבל את טענת המדינה שתקנות ההגנה לשעת חירום עדיין תקפות, וקבע כי הוצאת צווי ההרחקה בהסתמך על התקנות היא צעד מידתי, לאור המידע החסוי שמיוחס למגורשים.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות