צו איסור יציאה מהארץ. גול המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
צו איסור יציאה מהארץ. גול
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 08.03.2015
צו איסור יציאה מהארץ. גול
צו איסור יציאה מהארץ למשך חודש, עם אפשרות להאריכו לשישה חודשים לאחר בחינה נוספת, שהוצא כנגד תושב מזרח ירושלים. לאיש ניתנים 14 ימים להשיג על הצו. בצו נטען כי האיש "עומד בקשר עם פעילי החזית העממית בחוץ לארץ, וכי המידע מגבש חשש ממשי שיציאתו של הנדון לחוץ לארץ בתקופה הקרובה תסייע לקידום מטרות הארגון". כנגד האיש כבר קיים צו הרחקה משטחה המוניציפאלי של ירושלים וצו נוסף האוסר עליו להימצא בשטחי הגדה המערבית.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
צו איסור יציאה מהארץ למשך חודש, עם אפשרות להאריכו לשישה חודשים לאחר בחינה נוספת, שהוצא כנגד תושב מזרח ירושלים. לאיש ניתנים 14 ימים להשיג על הצו. בצו נטען כי האיש "עומד בקשר עם פעילי החזית העממית בחוץ לארץ, וכי המידע מגבש חשש ממשי שיציאתו של הנדון לחוץ לארץ בתקופה הקרובה תסייע לקידום מטרות הארגון". כנגד האיש כבר קיים צו הרחקה משטחה המוניציפאלי של ירושלים וצו נוסף האוסר עליו להימצא בשטחי הגדה המערבית.
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות