בג"ץ 978/15 - אלע'ול ואח' נ' מפקד פיקוד העורף עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 978/15 - אלע'ול ואח' נ' מפקד פיקוד העורף עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 09.02.2015
בג"ץ 978/15 - אלע'ול ואח' נ' מפקד פיקוד העורף עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לבטל את צו ההרחקה של פלסטיני תושב ירושלים מעירו. המוקד טוען כי תקנות ההגנה לשעת חירום, אשר מכוחן הוציא הצבא את הצו, כלל אינן תקפות, ועל כל פנים האופן שבו נעשה השימוש בהן במקרה הנוכחי מנוגד לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. בנוסף טוען המוקד כי משך זמן ה"הרחקה" והעובדה שהיא אוסרת הימצאות בכל השטח המוניציפלי של העיר אינם סבירים ומידתיים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לבטל את צו ההרחקה של פלסטיני תושב ירושלים מעירו. המוקד טוען כי תקנות ההגנה לשעת חירום, אשר מכוחן הוציא הצבא את הצו, כלל אינן תקפות, ועל כל פנים האופן שבו נעשה השימוש בהן במקרה הנוכחי מנוגד לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. בנוסף טוען המוקד כי משך זמן ה"הרחקה" והעובדה שהיא אוסרת הימצאות בכל השטח המוניציפלי של העיר אינם סבירים ומידתיים.
עדכונים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות