הנדון: נוהל העברת תלונות עצורים פלסטינים ממתקני המעצר הזמניים בגדה למצ"ח המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: נוהל העברת תלונות עצורים פלסטינים ממתקני המעצר הזמניים בגדה למצ"ח
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 24.11.2014
הנדון: נוהל העברת תלונות עצורים פלסטינים ממתקני המעצר הזמניים בגדה למצ"ח
פניית המוקד להגנת הפרט לדובר הצבא בעקבות תלונות של עצירים פלסטינים הנוגעות להליך מעצרם ולאלימות שהופעלה כלפיהם במהלכו ואחריו. חלקם סיפרו כי בהיותם במתקני המעצר הזמניים בשטחים הכבושים עברו הליך תשאול לגבי המעצר, ובמסגרתו התלוננו על האלימות שהופעלה נגדם. המוקד דורש כי דובר הצבא יעביר לו מידע על גורל התלונות, ומבקש לדעת מי הם גורמי הצבא שערכו את התשאולים ומה תפקידם. כמו כן מבקש המוקד לקבל את נוסח הנוהל המסדיר את עריכת התשאולים במתקני המעצר, אם קיים מסמך כזה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט לדובר הצבא בעקבות תלונות של עצירים פלסטינים הנוגעות להליך מעצרם ולאלימות שהופעלה כלפיהם במהלכו ואחריו. חלקם סיפרו כי בהיותם במתקני המעצר הזמניים בשטחים הכבושים עברו הליך תשאול לגבי המעצר, ובמסגרתו התלוננו על האלימות שהופעלה נגדם. המוקד דורש כי דובר הצבא יעביר לו מידע על גורל התלונות, ומבקש לדעת מי הם גורמי הצבא שערכו את התשאולים ומה תפקידם. כמו כן מבקש המוקד לקבל את נוסח הנוהל המסדיר את עריכת התשאולים במתקני המעצר, אם קיים מסמך כזה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות