המוקד להגנת הפרט - הצבא העביר לידי המוקד את הנוהל בעניין העברת תלונות על אלימות כלפי פלסטינים העצורים במתקני המעצר הזמניים בשטחים הכבושים: הנוהל קובע, כי בכל מקרה של חשד לאלימות בעת המעצר, על מתקן המעצר להעביר את המידע למצ"ח
חזרה לעמוד הקודם
10.12.2014

הצבא העביר לידי המוקד את הנוהל בעניין העברת תלונות על אלימות כלפי פלסטינים העצורים במתקני המעצר הזמניים בשטחים הכבושים: הנוהל קובע, כי בכל מקרה של חשד לאלימות בעת המעצר, על מתקן המעצר להעביר את המידע למצ"ח

המוקד להגנת הפרט מטפל בתלונות רבות של עצירים פלסטינים, הנוגעות להליך מעצרם ולאלימות שהופעלה כלפיהם במהלכו ולאחריו. חלק מהעצורים דיווחו למוקד כי במהלך הזמן שהוחזקו במתקני המעצר הזמניים בשטחים הכבושים – "עציון" ו"שומרון" – עברו תשאול לגבי המעצר, במהלכו התלוננו על אלימות שהופעלה כנגדם. לאחר שהצבא העביר מיד ליד את פניות המוקד בנושא, פנה המוקד לבסוף לדובר צה"ל, ביום 24.11.2014, בבקשה לדעת מי הם בעלי התפקידים שערכו את התשאולים הללו ומה עלה בגורל התלונות על אלימות שהושמעו באוזניהם. המוקד ביקש לקבל לידיו את נוסח הנוהל, המסדיר את עריכת התשאולים במתקני המעצר, אם קיים נוהל כזה.

ביום 9.12.14 העביר דובר צה"ל לידי המוקד את "נוהל קבלת עצורים במתקני ההשהייה". בנוהל נקבע, בין היתר, כי בזמן קליטת עצור חדש יש לשאול אותו "האם הכל היה בסדר בזמן המעצר" (כך במקור). אם העצור מעלה טענות כלפי הליך המעצר, על הקולטים לתחקר את העצור לפי שאלות קבועות מראש. לפי הנוהל, אם עולה חשד לאלימות בהליך המעצר, יש להעביר העתק של דו"ח קליטת העצור למצ"ח, יחד עם צילומי החבלות על גוף העצור, אם ישנן כאלה.

המוקד יפנה עתה לרשויות כדי לברר כמה תלונות כאלה הועברו למצ"ח והאם במתקני המעצר אכן ממלאים אחר דרישות הנוהל.

נושאים קשורים