המוקד להגנת הפרט לצבא: מהם הנהלים בעניין העברת תלונות על אלימות כלפי פלסטינים העצורים במתקני המעצר הזמניים בשטחים הכבושים? המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
26.11.2014
המוקד להגנת הפרט לצבא: מהם הנהלים בעניין העברת תלונות על אלימות כלפי פלסטינים העצורים במתקני המעצר הזמניים בשטחים הכבושים?
המוקד להגנת הפרט לצבא: מהם הנהלים בעניין העברת תלונות על אלימות כלפי פלסטינים העצורים במתקני המעצר הזמניים בשטחים הכבושים?
המוקד להגנת הפרט מטפל בתלונות רבות של עצירים פלסטינים, הנוגעות להליך מעצרם ולאלימות שהופעלה כלפיהם במהלכו ולאחריו. חלק מהעצורים דיווחו למוקד כי במהלך הזמן שהוחזקו במתקני המעצר הזמניים בשטחים הכבושים – "עציון" ו"שומרון" – עברו הליך של תשאול לגבי המעצר, במהלכו התלוננו על האלימות שהופעלה כנגדם.

פניות המוקד לצבא בעניין הועברה מיד ליד. הפרקליטות הצבאית הפנתה את המוקד אל ענף כליאה, שטען שיש לברר את הנושא מול דובר צה"ל. לבסוף, ביום 24.11.2014 פנה המוקד לדובר צה"ל, בבקשה לדעת מי הם בעלי התפקידים שערכו את התשאולים הללו ומה עלה בגורל התלונות על האלימות שהושמעו באוזניהם. המוקד הזכיר, כי בכל מקרה בו בעל תפקיד בצבא נתקל בסיטואציה בה הפעיל חייל אלימות כלפי עצור, חלה חובה על בעל התפקיד לדווח על כך למשטרה הצבאית. לבסוף, ביקש המוקד לקבל לידיו את נוסח הנוהל, המסדיר את עריכת התשאולים במתקני המעצר, אם קיים מסמך כזה.

הדפסה הדפסה
שיתוף
המוקד להגנת הפרט מטפל בתלונות רבות של עצירים פלסטינים, הנוגעות להליך מעצרם ולאלימות שהופעלה כלפיהם במהלכו ולאחריו. חלק מהעצורים דיווחו למוקד כי במהלך הזמן שהוחזקו במתקני המעצר הזמניים בשטחים הכבושים – "עציון" ו"שומרון" – עברו הליך של תשאול לגבי המעצר, במהלכו התלוננו על האלימות שהופעלה כנגדם.

פניות המוקד לצבא בעניין הועברה מיד ליד. הפרקליטות הצבאית הפנתה את המוקד אל ענף כליאה, שטען שיש לברר את הנושא מול דובר צה"ל. לבסוף, ביום 24.11.2014 פנה המוקד לדובר צה"ל, בבקשה לדעת מי הם בעלי התפקידים שערכו את התשאולים הללו ומה עלה בגורל התלונות על האלימות שהושמעו באוזניהם. המוקד הזכיר, כי בכל מקרה בו בעל תפקיד בצבא נתקל בסיטואציה בה הפעיל חייל אלימות כלפי עצור, חלה חובה על בעל התפקיד לדווח על כך למשטרה הצבאית. לבסוף, ביקש המוקד לקבל לידיו את נוסח הנוהל, המסדיר את עריכת התשאולים במתקני המעצר, אם קיים מסמך כזה.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות