בג"ץ 1472/14 - חליל ואח' נ' מדינת ישראל ואח' הודעה מעדכנת מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 1472/14 - חליל ואח' נ' מדינת ישראל ואח' הודעה מעדכנת מטעם המשיבים
כתבי בי דין | הודעה | 10.12.2014
בג"ץ 1472/14 - חליל ואח' נ' מדינת ישראל ואח' הודעה מעדכנת מטעם המשיבים
הודעת המדינה לבית המשפט כי משרד הפנים החליט לאפשר את המשך שהייתה בישראל, מתוקף היתרי מת"ק מתחדשים, של אלמנתו של תושב מזרח ירושלים, אשר בעקבות מות בעלה עמדה בפני סכנת גירוש. בעקבות הסדרת המעמד מבקשת המדינה למחוק את העתירה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הודעת המדינה לבית המשפט כי משרד הפנים החליט לאפשר את המשך שהייתה בישראל, מתוקף היתרי מת"ק מתחדשים, של אלמנתו של תושב מזרח ירושלים, אשר בעקבות מות בעלה עמדה בפני סכנת גירוש. בעקבות הסדרת המעמד מבקשת המדינה למחוק את העתירה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות