הנדון: מניעת גישה לדווחית המיוחדת לנושא אלימות נגד נשים המוקד להגנת הפרט
חיפוש
הנדון: מניעת גישה לדווחית המיוחדת לנושא אלימות נגד נשים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 25.01.2015
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דרישה של קבוצת ארגוני זכויות אדם ביניהם המוקד להגנת הפרט מראש הממשלה ומשר החוץ לשקול מחדש את ההחלטה למנוע את ביקורה בשטחים הכבושים של הדווחית המיוחדת של האו"ם לנושא מניעת אלימות נגד נשים. הארגונים טוענים כי הציטוט מפיו של בכיר במשרד החוץ, לפיו ההחלטה למנוע את הביקור מקורה בנוסח הבקשה לכניסתה של פרופ' מאנג'ו לשטחים, שכלל שימוש במילה "פלסטין", מלמד כי ישראל ניצלה באופן ציני את מעמדה ככוח כובש, כדי למנוע במכוון קידום והגנה על זכויות אדם, בשל ויכוח שהוכרע כבר באו"ם, שהרי הוכרזה כבר מדינת פלסטין.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות