בג"ץ 8681/14 - גבריל ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8681/14 - גבריל ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 18.12.2014
בג"ץ 8681/14 - גבריל ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להתיר את יציאתם לירדן של זוג קשישים פלסטינים המעוניינים לבדוק את האפשרות שהבעל יקבל טיפול רפואי בירדן. בני הזוג מסרבים לחתום על הצהרה שהם מתחייבים שלא לפגוש את בנם שגורש לעזה במסגרת עסקת שליט, שהמדינה מציגה כתנאי ליציאתם לחו"ל. המוקד טוען בעתירתו כי המדינה פוגעת בזכותם לחופש תנועה, בזכותם לחיי משפחה ובזכותם לבריאות ולנגישות לטיפול רפואי.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להתיר את יציאתם לירדן של זוג קשישים פלסטינים המעוניינים לבדוק את האפשרות שהבעל יקבל טיפול רפואי בירדן. בני הזוג מסרבים לחתום על הצהרה שהם מתחייבים שלא לפגוש את בנם שגורש לעזה במסגרת עסקת שליט, שהמדינה מציגה כתנאי ליציאתם לחו"ל. המוקד טוען בעתירתו כי המדינה פוגעת בזכותם לחופש תנועה, בזכותם לחיי משפחה ובזכותם לבריאות ולנגישות לטיפול רפואי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות