המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 8681/14 - גבריל ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
חזרה לעמוד הקודם
18.12.2014|כתבי בי דין|עתירה לבג"ץ

בג"ץ 8681/14 - גבריל ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי

עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להתיר את יציאתם לירדן של זוג קשישים פלסטינים המעוניינים לבדוק את האפשרות שהבעל יקבל טיפול רפואי בירדן. בני הזוג מסרבים לחתום על הצהרה שהם מתחייבים שלא לפגוש את בנם שגורש לעזה במסגרת עסקת שליט, שהמדינה מציגה כתנאי ליציאתם לחו"ל. המוקד טוען בעתירתו כי המדינה פוגעת בזכותם לחופש תנועה, בזכותם לחיי משפחה ובזכותם לבריאות ולנגישות לטיפול רפואי.